Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kiedy dziecko potrzebuje logopedy

Czcionka:

    Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Pewne niewielkie odstępstwa od schematu rozwoju mowy nie są powodem do niepokoju, należy jednak wiedzieć, że opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych głosek nie powinny przekraczać 6 miesięcy.
      Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
      Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia nieprawidłowości w mowie należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

   To, czy dziecku potrzebna jest pomoc logopedy, w pierwszej kolejności powinien ocenić rodzic lub opiekun. Co może niepokoić? Należy zasięgnąć porady logopedy, jeżeli dziecko:

1. nie wymawia jeszcze głosek, które na swoim etapie rozwoju powinno już opanować (zastępuje je innymi, zniekształca lub opuszcza). Wśród dzieci 6-letnich i starszych problem ten najczęściej dotyczy głosek sz, ż, cz, dż, które bywają zastępowane przez s, z, c, dz lub ś, ź, ć, , np. dziecko mówi skoła lub śkoła zamiast szkoła;

2. głoskę r wymawia w sposób inny niż przyjęty w normie wymawianiowej lub zastępuje ją głoską l albo j, np. dziecko mówi lowel (jowej) zamiast rower;

3. wsuwa język pomiędzy zęby podczas artykulacji niektórych (lub wszystkich) z podanych głosek:  s, z, c, dz ,  sz, ż, cz, dż,   ś, ź, ć, dź;

4. nie mówi lub mówi znacznie mniej niż jego rówieśnicy albo w sposób niezrozumiały dla otoczenia;

5. pojawiają się problemy z płynnością wymowy, dziecko się jąka;

6. ma wadę słuchu;

7. ma trudności z opanowaniem języka, popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, pojawiają się problemy w komunikacji oraz w zakresie pisania i czytania.

  Należy skonsultować się z logopedą zawsze, gdy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju mowy naszej pociechy.

 

Drodzy Rodzice!

Jeżeli Państwa dziecko ma trudności z wymową  - nie czekajcie licząc, że problem ich likwidacja będzie minie sam - sprzyja to utrwalaniu zakłóceń i powoduje, że wymagała dużo więcej czasu i pracy.

   Żadne dziecko nie chce mieć wady wymowy i nie chce, aby inni ją dostrzegali. Bardziej lub mniej wpływa ona na kontakty z innymi ludźmi oraz sukcesy w nauce. Dlatego dzieci próbują ją ukryć, zatuszować, wyprzeć ze świadomości, a przecież w szybki i bezbolesny sposób mogą się jej pozbyć. Potrzebny jest do tego właśnie logopeda, który zapraszając na terapię logopedyczną, otoczy dziecko swoją opieką i zapewni specjalistyczne podejście.

    Gabinet logopedyczny jest dostępny dla wszystkich potrzebujących pomocy logopedycznej uczniów naszej szkoły. Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu. Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was, Rodziców.