Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Logopeda w naszej szkole

Czcionka:

Logopeda to specjalista zajmujący się pomocą dla dzieci z różnorodnymi problemami w mówieniu jak np. seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie, mowa dzieci z niedosłuchem, rozszczepem podniebienia mowa cicha, niewyraźna itp. Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

 

 

Seplenienie to wszelkie zakłócenia (zniekształcanie, zastępowanie, opuszczanie) wymowy jednej, kilku lub wszystkich głosek tzw. dentalizowanych:

sz, ż, cz, dż          s, z, c, dz               ś, ź, ć, dź

 

Rotacyzm – brak głoski r, jej zastępowanie przez głoskę l lub j albo nieprawidłowa jej wymowa.

 

Bezdźwięczność – głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda – fota.