Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fakty i nieco historii

Czcionka:

1. Dane ogólne szkoły

Szkoła Podstawowa w Polanowie jest szkołą miejsko-wiejską, uczęszcza do niej 337 uczniów z 24 miejscowości. 181 uczniów mieszka na terenie miasta Polanowa pozostali uczniowie dowożeni są autobusami szkolnymi. W szkole funkcjonuje 16 oddziałów: 7 na pierwszym etapie edukacyjnym, 9 na drugim etapie edukacyjnym. Szkoła ma 3 oddziały integracyjne. Średnia liczebność klas to 22 uczniów. Szkoła posiada swoją filię w Nacławiu, do której uczęszcza kolejnych 50 dzieci (wraz z oddziałem przedszkolnym). Od roku 2012 szkoła jest placówką jednozmianową.

2. Historia i tradycja szkoły

Chociaż historia Szkoły w Polanowie zaczyna się 24 listopada 1945 to historia budynku przy ul. Wolności rozpoczęła się 21 grudnia 1974 r. Jest to data uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod jej budowę. Nowy budynek oddano do użytku 18 września 1976 r. Tego dnia wręczono uczniom sztandar ufundowany przez  Komitet Rodzicielski oraz miejscowe zakłady pracy. Postanowiono także, że ta data stanie się świętem szkoły. Każdego roku –  18 września – uczniowie klas pierwszych pasowani są na uczniów Szkoły Podstawowej w Polanowie.

Od listopada 1977 r. szkoła posiada swój hymn, który do dnia dzisiejszego młodzież śpiewa podczas najważniejszych uroczystości szkolnych. Tradycją szkoły stało się także ślubowanie absolwentów klas szóstych podczas uroczystego ich pożegnania w przeddzień zakończenia roku szkolnego.

3. Lokalizacja

Szkoła ma bardzo dogodne położenie. Usytuowana jest w samym centrum miasta, niedaleko znajdują się takie instytucje jak Biblioteka Miejska, Urząd Miasta Polanowa, dworzec PKS, kościół oraz sklepy. Autobusy szkolne dowożą dzieci z terenu całej niemal gminy.

4. Kadra

W szkole zatrudnionych jest 35 nauczycieli, w tym dyrektor i wicedyrektor. 12 nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, 15 – mianowanych, 7 – kontraktowych i 1 – stażysta. 32 nauczycieli zatrudnionych jest na cały etat, dwóch nauczycieli dopełnia etat w innej placówce, na ½ etatu zatrudniony jest logopeda. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w szkole.

5. Baza szkoły

Na dzień dzisiejszy szkoła posiada 15 pracowni, gabinet logopedyczny, gabinet pedagoga i pielęgniarki szkolnej, bibliotekę z czytelnią, archiwum, małą i dużą świetlicę szkolną, kuchnię oraz stołówkę szkolną. Szkoła posiada własną salę gimnastyczną przylegającą do budynku głównego, poza tym do dyspozycji pozostaje boisko szkolne do gry w piłkę ręczną, bieżnia oraz skocznia. Do celów dydaktycznych przeznaczonych jest ogółem 25 komputerów stacjonarnych oraz 4 przenośne – wszystkie z dostępem do Internetu. Biblioteka szkolna liczy sobie 7750 woluminów, z której korzystają czytelnicy w wieku od 6 do 12 lat oraz nauczyciele. Prenumerowanych jest 15 czasopism i dzienników.

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła przeszła remont polegający na wymianie pokrycia dachowego, ogrzewania i elewacji. Jest obecnie jednym z najładniejszych budynków w Polanowie.