Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Cele Programu Profilaktycznego szkoły

Utworzono dnia 17.02.2015
Czcionka:

a) Cel główny

Profilaktykę w naszej szkole rozumiemy jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne ucznia poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

b) Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie wśród uczniów postaw promujących zdrowy i aktywny styl życia.

2. Przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym, demoralizującym.

3. Propagowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów.

4. Poznanie przez uczniów szkodliwości środków odurzających.

5. Promowanie życia bez nikotyny, alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych.

6. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy.

7.Wspieranie dzieci rozpoczynających naukę w wieku sześciu lat, otoczenie ich opieką, włączenie do aktywnego udziału w życiu szkoły.

8.Włączanie uczniów niepełnosprawnych do aktywnego życia szkoły.