Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadania gabinetu profilaktycznego

Czcionka:

Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą w szkole 

Pielęgniarka szkolna jest obecnie jedynym profesjonalnym pracownikiem medycznym na terenie szkoły. Zakres jej działań określają: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2009 r., nr 139, poz. 1139 ze zm.) oraz Zarządzenie nr 72 /2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 3 listopada 2009 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Zgodnie z tymi dokumentami do zadań pielęgniarki szkolnej należy:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych ,
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniamiz dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
  • sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja (na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej) zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonywania w trakcie pobytu ucznia w szkole,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

Ważna grupa zadań to:

  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
  • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.