Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rada Pedagogiczna

Czcionka:

Augustyn Izabella (nauczyciel kontraktowy) - nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, nauczyciel świetlicy, oligofrenopedagog

Barancewicz Janina (nauczyciel mianowany) - nauczyciel j. polskiego, egzaminator OKE.

Barańska Marzena (nauczyciel dyplomowany) - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog.

Ciuła Krzysztof (nauczyciel mianowany) - nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć technicznych.

Ciuła Martyna (nauczyciel kontraktowy) - nauczyciel j. angielskiego, surdopedagog, oligofrenopedagog.

Drewla Renata (nauczyciel mianowany) - nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego , oligofrenopedagog.

Galińska Monika (nauczyciel mianowany) - nauczyciel j. niemieckiego, oligofrenopedagog, nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Hełminiak Ewa (nauczyciel mianowany) - nauczyciel j. angielskiego.

Idzi Piotr (nauczyciel mianowany) - nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i instruktor piłki nożnej i siatkowej

Kamowska Aniela (nauczyciel mianowany) - nauczyciel języka polskiego i historii.

Karwecka Elżbieta (nauczyciel dyplomowany) - nauczyciel fizyki, matematyki, oligofrenopedagog, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, egzaminator OKE.

Kogut Danuta (nauczyciel mianowany) - nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog, pedagogika ogólna.

Kraska Beata (nauczyciel dyplomowany) - nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor gimnastyki i piłki ręcznej i siatkowej,

Krawczuk Jolanta (nauczyciel dyplomowany) - nauczyciel j. angielskiego, techniki, oligofrenopedagog, egzaminator OKE.

Kusz Katarzyna (nauczyciel mianowany) - nauczyciel j. polskiego, oligofrenopedagog.

Lesner Gabriela (nauczyciel dyplomowany) - logopeda, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagog.

Lipski Michał (nauczyciel mianowany) - nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor piłki siatkowej

Majcher Joanna (nauczyciel mianowany) - nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny.

Michalska Ewa (nauczyciel dyplomowany) - nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, przyrody, oligofrenopedagog, logopedia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Niezgoda Małgorzata (nauczyciel dyplomowany) - nauczyciel matematyki i informatyki, egzaminator OKE.

Oborowska Kamila (nauczyciel kontraktowy) - nauczyciel informatyki i matematyki, oligofrenopedagog

Perduta Danuta (nauczyciel dyplomowany) - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, egzaminator dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, egzaminator OKE.

Pietras Katarzyna (nauczyciel mianowany) - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog.

Piłat Bożena (nauczyciel dyplomowany) - nauczyciel przyrody, geografii i wychowania fizycznego, egzaminator OKE.

Poletajew Katarzyna (nauczyciel mianowany) – bibliotekarka, pedagog.

Ks. Roskowiński Marek (nauczyciel mianowany) - nauczyciel religii.

Rygielska Beata (nauczyciel dyplomowany) - pedagog szkolny, nauczyciel wychowania fizycznego.

Sadowski Wiesław (nauczyciel mianowany) - nauczyciel religii, historii, oligofrenopedagog.

Skowron Alina (nauczyciel dyplomowany) - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, pedagogika ogólna, diagnoza i terapia pedagogiczna.

Świestowska Grażyna (nauczyciel kontraktowy) - nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, surdopedagog.

Tumanik Joanna (nauczyciel mianowany) - nauczyciel j. polskiego, oligofrenopedagog.

Wruszczak Sławomir (nauczyciel dyplomowany) - nauczyciel informatyki i geografii.

Ziemiańska Marzena (nauczyciel kontraktowy) - nauczyciel j. angielskiego, pedagogika ogólna, socjoterapeutka.

Żak Małgorzata (nauczyciel dyplomowany) - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, plastyki, pedagogika ogólna, terapia pedagogiczna,